KURS NA INSTRUKTORA

Lubisz pracę z ludźmi?
Twoją pasją jest motoryzacja?
Pragniesz się rozwijać?
Szukasz nowego zawodu?

Zapraszamy na kurs instruktora nauki jazdy.

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania czynności instruktora
- posiadanie prawa jazdy kategorii A, B min. 2 lata
- posiadanie prawa jazdy kat. BE, C, CE, D conajmniej 1 rok oraz udokumentowaną 3 letnią praktykę jako instruktor kat. B
- oświadczenie kandydata na instruktora - złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Program kursu obejmuje:

130 godzin zajęć teoretycznych:psychologia, metodyka, prawo o ruchu drogowym, technika kierowania i obsługa pojazdu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady prowadzenia ośrodka, technika i taktyka jazdy

Zajęcia praktyczne obejmują:
Technikę i taktykę jazdy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
Udział w charakterze obserwatora w conajmniej 20 godz. zajęć teoretycznych,
prezentacja conajmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych.
Udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych - prowadzonych w ruchu miejskim:
- kat. A - 20 godz.
- kat. B - 30 godz.
pokaz przeprowadzania 5 godz. zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem (2 godz. na placu manewrowym, 3 godz. w ruchu miejskim),
przeprowadzenie przez kandydata na instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora min. 4 godz. zajęć praktycznych w zakresie każdej kategorii prawa jazdy.


Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy składa się z:
- egzaminu testowego,
- prezentacji wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu,
- egzamin na placu manewrwowym i w ruchu drogowym, omówienie i wykonanie wylosowanych zadań egzaminacyjnych.


Poz.

 

Zakres egzaminu

 

Opłata (w zł)

Część

pierwsza

Część druga

 

Część trzecia

1

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

50

50

260

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej...